odisha tourism
Odisha Tourism

Tourist Places in Odisha ଓଡିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ 2021

ଓଡିଶା ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ୟାଡି ଫିଲ୍ଡସ୍, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି, ଶତାବ୍ଦୀର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ବନ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ | Odisha, the state with a glorious history ଏବଂ ଦୁ venture ସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ | ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ ited ାରା ବାସ କରୁଥିବା, ଅଣ-ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଓଡିଶା ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଭାରତର ଆତ୍ମା ​​ଭାବରେ […]